คุณเพ็ญพิชชา ชูชื่น

นักจิตวิทยา ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย