พว.จิรากร กันทับทิม

พยาบาล ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย