อ.นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

ประสาทแพทย์ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย