หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม 2566 (D – CARE)

รหัสคอร์ส :

 A0005

เนื้อหา : 64 ตอน ( 221186 ชม. 40 น. )

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เนื้อหาความรู้
•    ภาวะสมองเสื่อม การป้องกันและแนวทางการรักษา 
•    ยาที่ใช้รักษาภาวะสมองเสื่อม
•    โภชนาการสำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อม
•    การสื่อสารกับผู้มีภาวะสมองเสื่อม
•    แนวคิดหลักการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม
•    การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมด้วยแนวคิดฮิวแมนนิจูด
•    การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้มีภาวะสมองเสื่อม 
•    การดูแลอนามัยช่องปากของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
•    การจัดการปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตของผู้มีภาวะสมองเสื่อม
•    แนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อม
•    การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมระยะสุดท้าย  

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว